Skip to main content
Data Agored Cymru

Nodyn: Ceisiwch ddefnyddio termau chwilio unigol e.e. gofal neu gweithlu yn hytrach nag ymadroddion.

Crëwyd Enw set ddata Cwmpas Cyhoeddwr
Edrych 01/04/2021 Eiddo Ardrethi Annomestig ag Eithriad Sir Benfro Cyngor Sir Penfro
Edrych 01/04/2021 Eiddo Cyfraddau Annomestig â Rhyddhad Sir Benfro Cyngor Sir Penfro
Edrych 01/04/2021 Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Benfro Cyngor Sir Penfro
3 - Setiau Data