Skip to main content
Data Agored Cymru

Nodyn: Ceisiwch ddefnyddio termau chwilio unigol e.e. gofal neu gweithlu yn hytrach nag ymadroddion.

Crëwyd Enw set ddata Cwmpas Cyhoeddwr
Edrych 27/09/2021 Tablau daearyddiaeth ystadegol Pob awdurdod lleol yng Nghymru Data Cymru
Edrych 04/08/2021 Gweithlu'r awdurdod lleol Pob awdurdod lleol yng Nghymru Data Cymru
Edrych 21/05/2021 Set Ddata Craidd Asesiadau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Pob awdurdod lleol yng Nghymru Data Cymru
Edrych 01/04/2021 Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Benfro Cyngor Sir Penfro
Edrych 01/04/2021 Eiddo Ardrethi Annomestig ag Eithriad Sir Benfro Cyngor Sir Penfro
Edrych 01/04/2021 Eiddo Cyfraddau Annomestig â Rhyddhad Sir Benfro Cyngor Sir Penfro
Edrych 01/04/2021 Enwau a chodau Awdurdodau Lleol Cymru Pob awdurdod lleol yng Nghymru Data Cymru
Edrych 10/03/2021 Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn awdurdod lleol Pob awdurdod lleol yng Nghymru Data Cymru
8 - Setiau Data