Skip to main content
Data Agored Cymru

Set Ddata Craidd Asesiadau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Data i gefnogi Partneriaethau gyda'u proses Asesu, sy'n ymdrin â phob thema

Ebrill 2017 - Ebrill 2021

Enw ffeil Maint
Wellbeing_Data_April_2021_CYM.xlsx 6.95MB Lawrlwytho
Wellbeing_Data_April_2021_ENG.xlsx 6.95MB Lawrlwytho