Skip to main content
Data Agored Cymru

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn awdurdod lleol

Rhain yw amcangyfrifon o’r boblogaeth sy’n fel arfer yn byw mewn ardal, fel y cyhoeddwyd gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae’r amcangyfrifon wedi’u seilio ar ffigyrau Cyfrifiad 2011.

Mehefin 2002 - Mehefin 2020

Enw ffeil Maint
Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn awdurdod lleol.csv 3.62KB Lawrlwytho
Local authority mid-year population estimates.csv 3.70KB Lawrlwytho
Enw ffeil Maint
Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn awdurdod lleol.csv 3.80KB Lawrlwytho
Local authority mid-year population estimates.csv 3.88KB Lawrlwytho