Skip to main content
Data Agored Cymru

Tablau daearyddiaeth ystadegol

Mae'r tablau hyn yn cynnwys enwau, disgrifiadau a chodau adnabod y daearyddiaethau ystadegol mwyaf cyffredin a sut maent yn cysylltu â'i gilydd, fel y'u cyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Awst 2021 - Tachwedd 2021

Enw ffeil Maint
Statistical_Geography_Lookup_AUG2021_eng.xlsx 23.62MB Lawrlwytho
Statistical_Geography_Lookup_AUG2021_cym.xlsx 23.61MB Lawrlwytho